Премахване на Ламбда Сонда

Премахването на втора ламбда сонда се налага в случаите, когато е премахнат катализатора на автомобила. Наличието на втора сонда служи да контролира ефективността на катализатора.

При загуба на ефективност, индикира диагностична лампа с проблем в катализатора, а в някои случаи може да има и авариен режим на двигателя.

Можем да решим този проблем, като деактивираме тези проверки в софтуера.