Регенерация на DPF филтър за твърди частици

DPF Regeneration

Регенерация на ДПФ филтър

За нашите клиенти предлагаме услугата принудителна DPF регенерация, чрез която ако колата ще излезе от авариен режим. Това е показател , че е дошло време за  замяна или за Софтуерно изключване на DPF филтъра.

 

Модулът за управление на двигателя (ECM) на двигателя непрекъснато определя количеството на масата на сажди (частици) в DPF филтъра и оценява останалия работен обхват. Определянето се основава на количеството входящ въздух, инжектираното гориво и коефициента на натоварване. Това дава изчислителна оценка за потока на отработените газове, която модулът за управление на двигателя (ECM) сравнява с противоналягането, създадено от филтъра.
Когато противодействието достигне 200 до 300 mbar (в зависимост от производителя), почистването трябва да започне. Регенерацията е необходима на всеки 300 – 800 км, в зависимост от стила на шофиране

Пасивна регенерация

По време на пасивната регенерация частиците на саждите непрекъснато се изгарят без намесата на модула за управление на двигателя.

Това се случва главно при по-голямо натоварване на двигателя, като например при извънградско шофиране, когато температурите на отработените газове варират от 350 ° C до 500 ° C. При тези температури частиците от сажди се превръщат във въглероден диоксид при горивна реакция с азотен диоксид.

Активна регенерация

В голяма част от работния обхват температурите на отработените газове са твърде ниски за пасивна регенерация. Тъй като частиците сажди вече не могат да бъдат елиминирани пасивно, те се натрупват във филтъра. Веднага щом във филтъра е достигнато специфичното натоварване на сажди, модулът за управление на двигателя започва активна регенерация. Частиците от сажди се изгарят при температура на отработените газове от 550 °C до 650 °C. Активна регенерация се инициира въз основа на обратна връзка от следните сензори: датчик за налягане на DPF, сензори за температура на отработените газове и в някои превозни средства дебитомер.

DPF Dashboard

Регенерация по пробег

Някои превозни средства могат също да имат „регенерация по пробег“. Модулът за управление на двигателя автоматично активира активна регенерация, ако по време на последните 750 до 1000 км пътуване не е извършена успешна регенерация, независимо от състоянието на натоварване в дизеловия филтър за твърди частици. Регенерацията по пробег служи като допълнителна предпазна мярка за свеждане до минимум на състоянието на натоварване на филтъра за твърди частици

Задейстане на регенерация, инициирана от клиента

Някои превозни средства могат да имат също регенерация, инициирана от потребителя, ако температурите на отработените газове не са достатъчно високи за регенериране поради кратки пътувания и състоянието на натоварване на филтъра за твърди частици достига прагова стойност. Може да светне предупредителна лампа или да се изпише съобщение на таблото. Този сигнал подтиква водача да извърши регенерация. Превозното средство трябва да се движи за кратък период от време с повишена скорост, за да се гарантира достигането на адекватно висока температура на отработените газове. Условията на работа трябва да останат постоянни през периода за успешна регенерация, водачът трябва да следва инструкциите на производителя в ръководството на собственика

Принудителна DPF регенерация

DPF Регенерация

Ако задвижването на регенерацията не е завършено успешно и състоянието на натоварване на филтъра за дискови частици е достигнало своята граница, ECU ще регистрира грешка на DPF. Това подтиква водача да посети сервиз. В този случай модулът за управление на двигателя блокира активната регенерация на филтъра за твърди частици, за да предотврати повреда и филтърът за твърди частици може да бъде регенериран само чрез регенерация с диагностичен инструмент.

По време на активна регенерация, регенерация по пробег, инициирана от клиента, ECU контролира различни различни компоненти, за да помогне за увеличаване на натоварването и температурите на двигателя. Някои от тях са

  • Предварителното нагряване се активира
  • Електрическото натоварване (заряд) на автомобила е максимално
  • Времето на инжектиране се регулира
  • Добавя се допълнително инжектиране на гориво
  • Входящият поток се регулира от дроселната клапа
  • И други в зависимост от марката и модела

Освен това имаме при някои превозни средства допълнителна дюза (известна също като изпарител или пети инжектор), която впръсква дизелово гориво в отработените газове преди DPF, за да помогне за повишаване на температурите

Има и друга система, използвана обикновено при превозни средства с PSA двигатели. Тя работи с добавка, която се дозира в резервоара за гориво и се пренася през двигателя чак до филтъра за частици. Докато филтърът работи, той събира смес от частици и добавка. Регенерацията започва, когато натоварването на двигателя е повишено и се извършва инжектиране при регенерация. Когато температурата се повиши до около 500 °C събраната добавка се разгражда, отделяйки кислород. Изпускащият се във филтъра за частици кислород започва каталитична реакция, която от своя страна произвежда топлина. Това ускорява изгарянето на частиците. Благодарение на освободения кислород, регенерацията в системи, използващи добавки, се извършва прибл. при 100 °C по-ниска температура на отработените газове и за по-кратко време.

Това е само общ преглед на различните режими и процеси на регенерация на DPF филтъра и има много други вариации.